Chingiz Aitmatov Beyaz Gemi PDF

Chingiz Aitmatov Beyaz Gemi PDF

Beyaz Gemi

Aytmatov un, edebiyat leminde geni akisler uyand ran, verilmek istenen mesajla yarat lan tiplerin b y k bir uyum sa lad eserlerinden biridir Roman n kahraman yedi sekiz ya lar nda bir ocuktur ocuk, safl n, bozulmam l n ve gelece in sembol d r Aytmatov, ocu un saf ve temiz d nyas ndan, hayat n ac ve plak ger e ine uzanan bir roman kurgusunu meydana kar Aytmatov un, edebiyat leminde geni akisler uyand ran, verilmek istenen mesajla yarat lan tiplerin b y k bir uyum sa lad eserlerinden biridir Roman n kahraman yedi sekiz ya lar nda bir ocuktur ocuk, safl n, bozulmam l n ve gelece in sembol d r Aytmatov, ocu un saf ve temiz d nyas ndan, hayat n ac ve plak ger e ine uzanan bir roman kurgusunu meydana karmay ba ar r Ona g re ocukluk, gelecekteki insan karakterinin tohumudur ocukluk ger ek ana dili renmeye ve evresindeki insanlarla, tabiatla ve zellikle k lt rle ba lar n hissetmeye ba lad d nemdir.Aytmatov, Beyaz Gemi ile destan, efsane ve masal gibi o u ifah edebiyat unsurlar n eserlerine sokmaya ba lar Ge mi i temsil eden dede ile gelece i temsil eden ocuk aras nda dramatik bir ili ki kurarak insan duygu ve d ncelerine kendine has yorumlar getirir

Title : Beyaz Gemi
Author :  Chingiz Aitmatov
Language : Turkish
Isbn : 9754370435
Format : Paperback
Pages : 168 pages

Rating: 4.1

Reviewer: 7468 Reviews