Download Aku dan Al Ikhwan Al Muslimun PDF by Yusuf Al-Qaradawi

Download
Aku dan Al Ikhwan Al Muslimun
PDF by Yusuf Al-Qaradawi


      Aku dan Al Ikhwan Al Muslimun

Aku ingin berterus terang mengatakan, bahawa ake memperoleh manfaat agama yang begitu besat dari Al Ikhwan Al Muslimun Aku memperoleh faedah yang sangat banyak dari dakhwah ikhwan Dakwah Ikhwan telah memperluas cakerawala fikiranku memahami islam secara utuh, sebagaimana disyariatkan Allah SWT, sebagaimana tertera dalam kitab Nya, seperti diserukan Rasul Nya dan difaham Aku ingin berterus terang mengatakan, bahawa ake memperoleh manfaat agama yang begitu besat dari Al Ikhwan Al Muslimun Aku memperoleh faedah yang sangat banyak dari dakhwah ikhwan Dakwah Ikhwan telah memperluas cakerawala fikiranku memahami islam secara utuh, sebagaimana disyariatkan Allah SWT, sebagaimana tertera dalam kitab Nya, seperti diserukan Rasul Nya dan difahami oelh para sahabatnya Islam adalah agama dan dunia, dakwah dan negara, aqidah dan syariat, ibadah dan kepimpinan, mushaf dan Prof Dr Yusuf Al Qaradhawi

Title : Aku dan Al Ikhwan Al Muslimun
Author :  Yusuf Al-Qaradawi
Language : Malay
Isbn :
Format :
Pages : 364 pages

Rating: 4.8

Reviewer: 2411 Reviews