Kendi Gök Kubbemiz Book by Yahya Kemal Beyatlı

Kendi Gök Kubbemiz Book by Yahya Kemal Beyatlı

Kendi Gök Kubbemiz

Yahya Kemal, en guzel iirlerini 20 yuzy lda yazm t r Bu bak mdan da Turk iirine gu lu bir ses ve soluk getirmi tir Ona gore iir, her eyden once dil, istif ve ahenktir Yahya Kemal iirlerinde tarihimizi, musikimizi, degerlerimizi, butun kultur varl klar m z , medeniyetimizi ideolojiye bulamadan en guzel ekilde ve sanat olarak i lemi tir Kendi Gok Kubbemiz, ya ad Yahya Kemal, en gu zel iirlerini 20 yu zy lda yazm t r Bu bak mdan da Tu rk iirine gu lu bir ses ve soluk getirmi tir Ona go re iir, her eyden o nce dil, istif ve ahenktir Yahya Kemal iirlerinde tarihimizi, musikimizi, deg erlerimizi, bu tu n ku ltu r varl klar m z , medeniyetimizi ideolojiye bulamadan en gu zel ekilde ve sanat olarak i lemi tir Kendi Go k Kubbemiz, ya ad g ana ruhunu yans tan bir milletin yeri ve go g u yle bu tu n bir du nyan n terennu mu du r Bu du nyada Su leymaniye de Bayram Sabah , rindlik, ufuk, a k, musiki, Erenko yu nde Bahar ve vatan vard r stanbul un fethinin bize kazand rd g Mihriya r sal narak Bog azi i nde dola r Onun iirleriyle ge mi , i imizde ya ar Biz, atalarla bulu ur ve geleceg e kanat a ar z Yahya Kemal bize, ge mi i gu nden ve gelecekten ay rmadan onunla i i e sunar Bu sunu ta be er zaaflardan ok insan deg erler o ne kar G nl m, dilim, kan m ve mizac mla sizdenim D nya ve ahrette vatanda lar m benim

Title : Kendi Gök Kubbemiz
Author :  Yahya Kemal Beyatlı
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 102 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 4459 Reviews